Rýchle hľadanie ubytovania

Pamiatky

Morový – (Trojjediný kríž) stlp, Hauptplatz pri c. 27

Skupina svätej trojice v tvare trónu milosti na vysokom stlpe s hlavicou s akantovou výzdobou. Vysoký podstavec so štyrmi volútovými konzolami, na nom sú štyri sochy svätých. Postavený 1713 reštaurovaný 1845 a 1893 obklopený kamennou balustrádou

Bol postavený v roku 1713 po strašnom morovom roku na objednávku obce Eliasom Hügelom, dvorným kamenárskym majstrom z Kaisersteinbruchu (1681 - 1755). Svätá trojjedinost v spôsobe stvárnenia Albrechta Dürera, tróniaca na vysokom stlpe, je obklopená sochami liecitelov moru Jána z Nepomuku, Rocha, Rosalia (znázornený odpocívajúci s krížom) a Šebastiána.

Kaplnka Johanneskapelle, Eisenstädterstraße pred odbockou na stanicu

QŠtvorcová baroková stavba, z 1735. Na celnej strane oblúková brána so železnou kovanou mrežou, zabudovanou do pilastrov, podkrovná strecha.

Studna Stöcklbrunnen, Hauptplatz 31

Kamenná studna so stupnovitým strieškovitým ukoncením a nápisom založenia 1892, reštaurovaná 1998

Floriánsky stlp, Untere Hauptstraße pri c. 1

Floriánska socha na vysokom, vypuklom podstavci, kartuša, z 1745.

Jozefov (pamätný) stlp, (Leiner-od.Hirschfeldkreuz), ulica Wienerstraße (v mieste firmy Hofer)

Svätý Jozef s dietatom na vysoko štvorcovom stlpe, oznacenie 1749, socha z 2. polovice 20. storocia (?)

Kríž s pietou pri Kalvárii

Pieta z masívneho kamenného kríža na podstavci s vypuklými kamennými konzolami. Na prednej strane podstavca je znázornenie ocistca, nad tým kartuša s nápisom 1753.

Mariensäule, Eisenstädterstr. pri c. 27

Nepoškvrnená Mária stojaca na zemeguli s hadom hore na štvorcovom stlpe s hlavicou s akantovou výzdobou. 2. polovica 18. storocia.

Johanská (pustovnícka) kaplnka, Kalvária

Baroková stavba s vypuklým oblúkovým štítom a strešníkom, vo výklenku imnaculata, nad portálom kartuša s nápisom darcu a oznacením 1739.

Bildstock Stlp s krížom Leinerkreuz (takzv. morový stlp), stanica cesta pre cyklistov Jois

Štíhly tabernákulový stlp s plochými oblúkovitými výklenkami, hore kamenný kríž, nápis s oznacením s 1679.

Christussäule, Socha Pána Krista, vzkriesený Spasitel, Untere Hauptstraße v Nyikosparku

Koncipovaný kamenný stlp s nadstavbou tabernákula medzi profilovanými rímsami. Na tabernákulu plastika Spasitela, 18. storocie, nápis 1609

Floridanov kríž, pred kruhovou križovatkou Jois, (Mauth-Hotel)

1616. Ochrana pamiatok od 1962

Bildstock Socha Morový stlp, Wienerstraße (Goldbergpark)

Tabernákulový stlp v neskoro gotickom stvárnení so zlomenou ružou na kríži a kamennou ihlanovou strechou, plastiky vo výklenkoch, nápis „postavené 1696“. Posunutý a reštaurovaný 1953.

Kaplnka Zeinerkapelle Untere Hauptstraße pri c. 99 (Kasernparkplatz)

Malá výklenková stavba z 18. storocia, s krížom nad oblúkovým štítom. Vo vnútri tri výklenky so sochami. Ochrana pamiatok od 1981.

Zrúcaniny Tabora, skrytý symbol mesta

Dlhý cas boli zrúcaniny hradu považované za stavbu z rímskych cias. V skutocnosti pochádzajú zo stredoveku. Jedni ich považujú za královský obytný hrad z 12. storocia iní za obrannú vežu. Neskoršie slúžil Tabor k obranným úcelom. 1708 bol opevnený palisádami a drevenými kolmi a predsa nemohol odolat útoku kurucov.

Kaplnka Vollathkapelle, Marthalwald

postavená v roku 1998 rodinou Vollath ako podakovanie. Socha „Mária s dietatom“, na podstavci nápis: "Ave Maria" od neusiedlerského maliara a sochára Michaela Matza. Motto na celnej stene „Dakujeme Bohu"

Kaplnka Froschaukapelle asi 1860 (Tschanekkapelle)

za železnicným viaduktom na cyklotrase smerom na Jois Kaplnka (šírka 2,50 m, hlbka 0,90 m) má na plochý výklenok, kamenný kríž a za železnou mrežou je Ukrižovaný. Slávnostne odkrytá 20. mája 1984 vtedajším mestským farárom Dr. Kohlom.

Kaplnka Neunmahdkapelle, Florianikapelle, Zitzmannsdorfer Wiesen

Malá pravouhlá stavba so sedlovou strechou a oblúkovitým výklenkom. Vo výklenku kamenná plastika svätého Floriána, 18. storocie.

Mit Unterstützung von:

Kultur BURGENLAND Bundesdenkmalamt