Rýchle hľadanie ubytovania

Kronika

 

História mesta

História krajiny

1209

Prvá dokumentovaná zmienka ako "Sumbotheil", slovensky "Sobotný trh"

Král Ondrej II. (1205-1235), ženatý s Gertrudou z Meranien, povoláva do krajiny cisterciánov a premonštrátov.

1241

Pravdepodobné úplné znicenie Mongolmi.

a Belu IV. (1235-1270) proti Mongolom, vyludnenie a spustošenie krajiny. Rast moci šlachty.

1282

Po znovu vybudovaní a novom osídlení prvé zdokumentované pomenovanie "Niusidel".

Ondrej III. (1290-1301) je posledný z Arpádovcov. Uhorská koruna prechádza po vnútorných nepokojoch na dom Anjou: Karola Róberta (1308-1342) a jeho najvýznamnejšieho syna Ludovíta Velkého (1342-1382). Jeho následníckou na tróne je jedenástrocná dcéra Mária. Jej snúbenec Žigmund Luxemburský sa stáva 1387 spoluvládcom a 1410-1437 nemeckým cisárom.

1427

Grófi zo St. Georgenu a Bösingu sa stali majitelia panstva Mošon a tým tiež Neusiedlu.

Albrecht II Habsburský, ženatý s Alžbetou, nemecký cisár, uhorský a ceský král a zat Žigmunda, umiera už po 2 rokoch.

1439

Královná vdova Alžbeta na jej úteku s Ladislavom Posthumusom a Helenou Kottanerinovou prenocovali v Neusiedli na ceste z Mošonu do Ödenburgu.

Matej Korvín (syn Jána Hunyadiho), uhorský král (1458-1490).

1517

Královské privilégium pre udelenie trhového práva

Smrtou Ludovíta II. pri Moháci (1526) väcšia cast Uhorska zostáva po jeden a pol storocia pod tureckou nadvládou. Vdova po Ludovítovi Mária Habsburská utecie cez Vieden do Holandska.

1605

Devastovanie osady v dôsledku Bocskayovského povstania.

Proti cisárovu Rudolfovi II. (1576-1612) sa na Bratislavskom zemskom sneme vzoprú hornouhorský velmoži pod vedením Štefana Bocskaya. Mesiace trvajúce kruté lúpežné výpravy, z velkej casti znicili a vyplienili 115 obcí medzi Litavou a Raabom. O 15 rokov neskoršie nasleduje vzbura pod vedením sedmohradského vojvodu Gabriela Bethlena.

1645

Najhorší morový rok s 544 mrtvymi pocas jedného roka

 

1683

Následkom 2. obliehania Viedne Turkmi znicenie kostola a mnohých meštianskych domov.

 

1708

Dobitie a znicenie Marktu a Tabora Kurucmi. Krutá poprava 200 meštanov a vojakov, medzi nimi Petra Floridana.

Pod vedením Františka II. Rákócziho vypukne 1703 znova povstanie proti Habsburgovcom („kurucké hnutie“). Dlhorocná krutá, malá vojna so strašnými pustošivými nájazdmi v celom burgelandskom hranicnom území. Vojny a národné povstania sú ukoncené mierom v Szatmári (1711).

1809

Obrovské financné zataženie a obete pre Markt Neusiedl ubytovaním napoleonských, ale tiež vlastných cisárskych vojakov.

Koalicná vojna asi od 1797. Žiadne priame boje v severnom Uhorsku, ale enormný hospodársky úpadok spôsobený príspevkami na vojnu. 1809 Napoleon osobne robí prehliadku svojich oddielov v Kittsee Mosonmagyarovar.

1824

Prvý oficiálny návrh Neusiedla pre získanie mestského práva. Po viacrocných prejednávaniach zamietnutý.

Epocha „reformného obdobia“ v Uhorsku, prechod na obciansky parlamentarizmus, zavedenie madarského jazyka ako úradného jazyka pre úrady, súdy a vyššie školy miesto latinciny. 1848 revolúcia pod vedením Ludovít Košuta, zrušenie nevolníctva („oslobodenie rolníkov“).

1867

 

Zákon o vyrovnaní: Zmena Habsburskej ríše na konštitucnú Rakúsko - Uhorskú monarchiu.

1926

Neusiedl am See získava mestské právo. Neusiedlerský advokát Karl Amon ako duchovná hlava hnutia o autonómiu je s najväcšou pravdepodobnostou tvorcom názvu Burgenland.

ImV mierovej zmluve v St. Germain en Laye je pridelené nemecké západné Uhorsko republike Rakúsko. Konecné prebratie po prelievaní krvi clenov dobrovolníckych zborov až 5.12.1921.