Rýchle hľadanie ubytovania

Impresum

Informácia podľa  §5 Zákona o elektronickom obchodovaní ako aj zverejnenie podľa §24 a ďalších Zákona o médiách:

Prevádzkovateľ a majiteľ média, vydavateľ a redakcia:
Zväz cestovného ruchu Tourismusverband Neusiedl am See
Untere Hauptstraße 7
A-7100 Neusiedl am See
Tel.: +43 (0)2167 / 2229
Fax: +43 (0)2167 / 2637
e-Mail: info(DIESEN_TEIL_NICHT_IN_EMAILADRESSE_SCHREIBEN)@neusiedlamsee(DIESEN_TEIL_NICHT_IN_EMAILADRESSE_SCHREIBEN).at

IČ DPH: ATU 60725629
Sídlo súdu: Eisenstadt
Právna forma: subjekt verejného práva
Právny základ: Burgenlandský zákon o cestovnom ruchu, Spolkový zákonník č. 36/1992, v platnom znení

Orgány: 
Franz Rittsteuer
predseda

Ing. Franz Hess
podpredseda

Riaditeľ:

Mag. (FH) Bernd Szankovich

Ručenie:

Všetky texty na tejto internetovej stránke boli starostlivo skontrolované. Aj napriek tomu nemôže ručiť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov. V prípade, že užívatelia zistia, že niektorý link obsahuje z právneho hľadiska problematický obsah, prosíme Vás, aby ste o tomto linku informovali Zväz cestovného ruchu  Neusiedl am See  emailom na adresu info(DIESEN_TEIL_NICHT_IN_EMAILADRESSE_SCHREIBEN)@neusiedlamsee(DIESEN_TEIL_NICHT_IN_EMAILADRESSE_SCHREIBEN).at, aby sme ho mohli čo najskôr odstrániť.

Za obsah všetkých linkov, ktoré vedú na stránky mimo internetovej stránky www.neusiedlamsee.at nepreberáme žiadnu záruku, za tam uvedené informácie zodpovedá príslušný poskytovateľ služieb. 
Aj keď to nie je v texte explicitne uvedené, všetky formulácie, vzťahujúce sa na osoby, sa vzťahujú rovnako na ženy aj na mužov. 
Reklamný materiál, ktorý sa nachádza na tejto stránke a je určený na stiahnutie resp. na prehliadanie, predstavuje v celku ale aj po častiach diela, chránené autorskými právami.  Využívanie a/alebo spracovanie týchto reklamných materiálov ako celku a/alebo ich častí niektorým, niektorými alebo všetkými spôsobmi, ktoré autorský zákon prisudzuje autorovi (resp. majiteľovi práv), bez súhlasu autora/autorov resp. majiteľa/majiteľa práv nie je prípustné. V prípade otázok kontaktujte prosím pána Mag. Bernda Szankovicha na adrese  info(DIESEN_TEIL_NICHT_IN_EMAILADRESSE_SCHREIBEN)@neusiedlamsee(DIESEN_TEIL_NICHT_IN_EMAILADRESSE_SCHREIBEN).at.

Toto impresum platí aj pre nasledovné sociálne siete:
Facebook: www.facebook.at/neusiedlamsee

Obrazová dokumentácia: Tourismusverband Neusiedl am See / steve.haider.com
Dizajn a vývoj internetovej stránky: Christof Schlegel Werbeagentur
Programovanie: Mag. Peter Bodó