Gyors szállás-ajánlatkérés

Krónika

 

A város története

Az ország története

1209

Első okleveles említése mint „Sumbotheil“, vagyis Szombathely, szombati piac.

II. András király (1205-1235), aki Merániai Gertrúdot vette feleségül, cisztercieket és premontreieket hív az országba.

1241

A tatárok feltehetően teljes pusztítást végeztek.

IV. Béla (1235-1270) veresége a mongolok ellen, az ország elnéptelenedése és feldúlása. A nemesség hatalmának növelése.

1282

"Niusidel", azaz Újtelep első okleveles említése az újjáépítés és az újbóli benépesítés után.

III. Endre (1290-1301) az utolsó Árpád-házi. A magyar korona belső zavargások után az Anjou-házra száll át: Károly Róbertre (1308-1342) és jeles fiára, Nagy Lajosra (1342-1382). Ot a trónon tizenegy éves leánya, Mária követi. Mária jegyese, Luxemburgi Zsigmond 1387-ben társrégens, 1410-1437 között pedig német császár lesz.

1427

A szentgyörgyi és bazini grófok válnak a magyaróvári uradalom, és így Nezsider birtokosaivá is.

II. Habsburg Albert német király, magyar-cseh király és Zsigmond veje, aki Erzsébetet vette feleségül, már 2 év elteltével meghal.

1439

Erzsébet özvegy királyné Utószülött Lászlóval és Kottaner Ilonával Magyaróvárról Sopronba vezető útján Nezsiderben száll meg.

Korvin Mátyás (Hunyadi János fia) magyar király (1458-1490).

1517

Királyi privilégium, a vásártartási jog megadása

II. Lajos halála Mohácsnál (1526). Magyarország nagy részei másfél évszázadra török uralom alatt maradnak. Lajos özvegye, Habsburg Mária Bécsen keresztül Hollandiába menekül.

1605

A helység feldúlása a Bocskai-felkelés miatt.

A felső-magyarországi mágnások Bocskai István vezetése alatt fellázadnak a II. Rudolf császár (1576-1612) által a pozsonyi országgyulésen elrendelt, korlátlan katolikus restauráció ellen. Hónapokig tartó ádáz rablóhadjáratok, a Lajta és a Rába között több mint 115 falut nagyrészt lerombolnak vagy felgyújtanak. 15 évvel később Bethlen Gábor erdélyi fejedelem vezeti a következő felkelést.

1645

A pestis legrosszabb éve, egy éven belül 544 halottal

 

1683

Bécs törökök általi 2. megszállása során a templom és sok polgárház lerombolása.

 

1708

A piacot és a Tábor-hegyet meghódítják és lerombolják a kurucok. 200 polgár és katona, köztük Floridan Péter kegyetlen kivégzése.

II. Rákóczi Ferenc vezetése alatt 1703-ban újból felkelés tör ki a Habsburgok ellen („kuruc zavargás“). Évekig tartó, könnyu csapatokkal vívott, ádáz háború, szörnyű irtóhadjáratokkal a teljes burgenlandi határtérségben. A háború és a nemzeti felkelések vége a szatmári békével (1711).

1809

Óriási pénzügyi terhek és áldozatok Nezsider mezőváros számára a napóleoni, és a saját császári katonák beszállásolása miatt is.

Koalíciós háborúk kb. 1797 óta. Nyugat-Magyarországon nincsenek közvetlen harci cselekmények, azonban a háborús hozzájárulások miatt rendkívüli a gazdasági hanyatlás. 1809-ben Napóleon Köpcsényben és Mosonmagyaróvárott személyesen szemléli meg csapatait.

1824

Nezsider elso hivatalos városi rangra emelési kérelme. Több éves tárgyalások után elutasítják.

A magyarországi „Reformkor“ időszaka, átmenet a polgári parlamentarizmusba, a latin helyett a magyar nyelv hivatalos nyelvként történő bevezetése a hatóságok, bíróságok és magasabb fokú iskolák részére. 1848-ban forradalom Kossuth Lajos vezetése alatt, a röghöz kötöttség megszüntetése („parasztfelszabadítás“).

1867

 

Kiegyezési törvény: a Habsburg Birodalom átalakítása alkotmányos osztrák-magyar monarchiává.

1926

Nezsider megkapja a városi rangot. A legnagyobb valószínuséggel Karl Amon nezsideri ügyvéd az autonómia-mozgalmak szellemi vezetőjeként a Burgenland név megalkotója.

A St.-Germain-en-Laye-i békeszerzodésben Német-Nyugatmagyarországot Német-Ausztriának ítélték. Végleges átadása szabadcsapatok véres öldöklései után csak 1921. december 5-én.